HOME GASTENBOEK DONATEURS CONTACT

2007 Leraren salarissen Dorpsschool in Karang, Dolpo, Nepal

Voor 2007 alle Leraren-salarissen van de dorpsschool in Karan, Dolpo in Nepal betaald.

 
 
In 2007 bleek de Duitse hulporganisatie, die enkele jaren geleden een goede stenen school in Karang, Sumchogs geboortedorp gebouwd had, de salarissen voor de onderwijzers niet meer te betalen. Sumchog’s Stichting kon gelukkig met €2.500 hieraan wel voldoen, zodat de continuiteit van het onderwijs gegarandeerd werd. Het dorp ligt op een week lopen, o.a. over een pas van 5.000 m hoogte, van het laatste met vervoersmiddelen bereikbare dorp Dunai. De school met ongeveer 40 leerlingen is de enige in een grote regio, van verschillende verspreid liggende dorpjes. De kinderen die naar school mogen, lopen per dag enige uren heen en terug omdat er nog geen slaapzalen zijn. De ouders, die bijna allen ongeletterd zijn, staan hun werkkrachten node af, omdat zij slechts een kort seizoen van zaaien en oogsten hebben. Het dorp ligt op 4.500 m hoogte in een van de hoogste nog bewoonbare gebieden van de Himalaya. Als je een jaar geen onderwijs zou bieden, kost het weer jaren om de ouders van het nut van opleiding voor hun kinderen te overtuigen. Bovendien zou de kans bestaan dat er in de winter de yaks en schapen gestald zouden worden. Nu kan dankzij Sumchogs inspanningen dit voorkomen worden.

Stg. Sumchog Kersbergen Foundation - Deze stichting heeft als doel: Het verlenen van humanitaire hulp aan kinderen in Nepal, Tibet ( China) en India door uitwisseling op het gebied van educatie en
culturele uitingen, medische en leutechnische hulp, voedselprogramma’s en voorlichting. Sumchog Kersbergen Foundation - Deze stichting heeft als doel: Het verlenen van humanitaire hulp aan kinderen
in Nepal, Tibet ( China) en India door uitwisseling op het gebied van educatie en culturele uitingen, medische en mileutechnische hulp, voedselprogramma’s en voorlichting.
 

Uw donaties zijn van harte welkom, op bankrekening nummer: IBAN NL 27 RABO 0117 3200 99 t.n.v. Stg. Sumchog Kersbergen Foundation.
Voor donateurs vanuit het buitenland: BIC RABONL2U, Rabobank NW Twente
De Stg. Sumchog Kersbergen Foundation heeft sinds 01-01-2013 een ANBI status.

 
© 2015. Alle rechten voorbehouden.