HOME GASTENBOEK DONATEURS CONTACT

Fondswerving

 
Uw donaties zijn van harte welkom, op bankrekening nummer IBAN: NL27 RABO 0117320099 t.n.v. Sumchog Kersbergen Foundation, Rabobank NW Twente
Voor donateurs vanuit het buitenland IBAN: NL27 RABO 0117320099 BIC-code: RABONL2U

Sumchog en Pema treden op voor fondswerving met Tibetaanse zang.
Sumchog en Pema geven lezingen over de projecten in Dolpo met eigen foto- en filmbeelden

De Sumchog Kersbergen Foundation heeft sinds 01-01-2013 een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Nederlandse Belastingdienst. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. U kunt uw gift dus als aftrekpost in uw belastingaangifte opgeven.
 

Stg. Sumchog Kersbergen Foundation - Deze stichting heeft als doel: Het verlenen van humanitaire hulp aan kinderen in Nepal, Tibet ( China) en India door uitwisseling op het gebied van educatie en
culturele uitingen, medische en leutechnische hulp, voedselprogramma’s en voorlichting. Sumchog Kersbergen Foundation - Deze stichting heeft als doel: Het verlenen van humanitaire hulp aan kinderen
in Nepal, Tibet ( China) en India door uitwisseling op het gebied van educatie en culturele uitingen, medische en mileutechnische hulp, voedselprogramma’s en voorlichting.
 

Uw donaties zijn van harte welkom, op bankrekening nummer: IBAN NL 27 RABO 0117 3200 99 t.n.v. Stg. Sumchog Kersbergen Foundation.
Voor donateurs vanuit het buitenland: BIC RABONL2U, Rabobank NW Twente
De Stg. Sumchog Kersbergen Foundation heeft sinds 01-01-2013 een ANBI status.

 
© 2015. Alle rechten voorbehouden.